THÔNG BÁO

LỊCH THI

BIỂU MẪU CBVC

1409, 2022

Quy trình hoãn dạy, dạy bù

Phòng QLĐT thông báo quy trình hoãn dạy, dạy bù áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chi tiết theo file đính kèm. SO [...]

2610, 2021

Văn bản Trường

Quy chế đào tạo tính chỉ trình độ cao đẳng, trung cấp Quy chế đào tạo trực tuyến Quy chế tổ chức triển khai đào tạo [...]

BIỂU MẪU HSSV

1409, 2022

Đơn xin chuyển ngành – K45

Phòng QLĐT thông báo mẫu đơn xin chuyển ngành đối với sinh viên K45. Don xin chuyen nganh nam 2022

QUY CHẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TÁC CỦA MITC

MITC đã ký kết & hợp tác với hàng trăm công ty, trường ĐH uy tín nhằm đảm bảo giới thiệu việc làm đầu ra phù hợp năng lực và dễ dàng liên thông lên trình độ cao hơn cho người học. MITC luôn đồng hành cùng Bạn trên con đường lập nghiệp!