THÔNG BÁO

LỊCH THI

BIỂU MẪU CBVC

2610, 2021

Văn bản Trường

Quy chế đào tạo tính chỉ trình độ cao đẳng, trung cấp Quy chế đào tạo trực tuyến Quy chế tổ chức triển khai đào tạo [...]

1510, 2019

Biểu mẫu nhà giáo

1 Quy trình xây dựng và lập kế hoạch đào tạo QT-ÐT-01 BM-ÐT-01 2 Quy trình đăng ký, bổ sung, rút bớt học phần QT-ÐT-02 BM-ÐT-02 [...]

BIỂU MẪU HSSV

QUY CHẾ

2610, 2021

Văn bản bộ

1. Nghị định Quy định mức thu học phí 2. Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng 3. Sổ tay phát triển chương trình đào tạo 4. Thông tư hướng dẫn [...]

2610, 2021

Văn bản Trường

Quy chế đào tạo tính chỉ trình độ cao đẳng, trung cấp Quy chế đào tạo trực tuyến Quy chế tổ chức triển khai đào tạo kép Quy định tổ chức kiểm tra đánh giá [...]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TÁC CỦA MITC

MITC đã ký kết & hợp tác với hàng trăm công ty, trường ĐH uy tín nhằm đảm bảo giới thiệu việc làm đầu ra phù hợp năng lực và dễ dàng liên thông lên trình độ cao hơn cho người học. MITC luôn đồng hành cùng Bạn trên con đường lập nghiệp!