Đăng ký học phần

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN K39, K40-ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K38 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG HỌC KỲ NĂM 2017-2018

1 (10)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới: 

Chi tiết »

THÔNG BÁO HỦY HỌC PHẦN CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Phòng quản lý Đào tạo thông báo hủy các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018. Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

Danh sách các lớp học phần hủy không mở lớp trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 bậc Cao đẳng

1-(9)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới: Chú ý: – Đối với những sinh viên đã đăng ký những lớp học phần đã hủy thì làm đơn đăng ký bổ sung vào những lớp học phần khác có cùng môn học hay môn tự chọn tương đương. – Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 13/02/2017 đến hết ...

Chi tiết »