Quy chế, Quy định

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định đào tạo tín chỉ bậc cao đẳng chính quy

Nhà trường thông báo Quyết định số 539/QĐ-CĐCN-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định số 516/QĐ-CĐCN-ĐT ngày 23/8/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. Nội dung chi tiết xem file đính kèm:  

Chi tiết »

Quyết định 402

Quy định đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

Chi tiết »

Quy chế 43

Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo tín chỉ:

Chi tiết »