Thời khóa biểu

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K38 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K38, K39

tmmt

Sinh viên xem file đính bên dưới:

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂUHK1 2017-2018 BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K40 NGÀNH ĐIỆN

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU K40 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ( CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

DANH SÁCH HỌC VIÊN VÀ THỜI KHÓA BIỂU KỸ NĂNG MỀM KHÓA 16

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP KỸ NĂNG MỀM VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC KỸ NĂNG MỀM

1 (9)

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH HỌC CAO ĐẲNG KHÓA 40 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 40

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc Cao đẳng chính quy và Trung cấp khóa 40. Kế hoạch ghép lớp khối cao đẳng và trung cấp khóa 40. Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG KHÓA K38, K39

Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

Thời khóa biểu & lịch thực tập học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 bậc cao đẳng

booking1-620x330

Sinh viên xem chi tiết thông tin lịch thời khóa biểu và kế hoạch thực tập trong file đính kèm bên dưới: 1. Thời khóa biểu cao đẳng K39 2. Thời khóa biểu cao đẳng liên thông K39 3. Thời khóa biểu cao đẳng K38 Lịch đi thực tập

Chi tiết »

Thời khóa biểu các lớp cao đẳng liên thông khóa 39

thời khóa biểu

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới.

Chi tiết »