Chương trình khung hệ cao đẳng khoa Công nghệ sinh học

Giới thiệu
Trước sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển hướng phát triển theo chiều sâu, trên cơ sở phát triển khoa học nông nghiệp, những tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học trong lựa chọn và tạo giống, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái. Chú trọng tạo và sử dụng cây giống, con giống có năng suất, chất lượng và đạt giá trị cao. Từ thực tế đó, ngày 15 tháng 01 năm 2013 Khoa Công nghệ Sinh học được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-TCHC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, tiền thân của Khoa là tổ bộ môn Sinh học và Môi trường trực thuộc khoa Công nghệ hóa với số lượng giáo viên 08 người chủ yếu giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực môi trường, hóa đại cương, hóa thực phẩm. Từ khi thành lập khoa đến nay qua hơn ba năm xây dựng, hoạt động và phát triển, khoa đã xây dựng và đào tạo 03 ngành: (1) Công nghệ sinh học, (2) Công nghệ thực phẩm, (3) Công nghệ kỹ thuật môi trường: gồm có 2 chuyên ngành: Quản lý môi trường, Xử lý ô nhiễm môi trường.

Đội ngũ giảng dạy
Đội ngũ giảng viên của khoa được đào tạo chất lượng cao, hiện có 16 giảng viên trong đó 02 cử nhân, 12 thạc sĩ, 02 tiến sĩ.

Cơ sở vật chất
Khoa có 03 phòng thí nghiệm và vườn thực nghiệm sinh học với diện tích 300m2 được bố trí tại cơ sở 01, các phòng thí nghiệm được trang bị máy móc và thiết bị hiện đại với tổng số vốn đầu tư gần 2,5 tỷ đồng.

Chương trình khung:

Tải File (PDF, 173KB)

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*