Chương trình khung hệ cao đẳng khoa Hóa

Giới thiệu
Khoa Công nghệ Hóa (CN Hóa) tiền thân là tổ bộ môn Hóa phân tích trực thuộc khoa Công Nghệ Môi Trường. Năm học 2007-2008 BGH Nhà trường đã quyết định tách tổ bộ môn Hóa phân tích thành lập khoa Công Nghệ Hóa.
Cùng với nhịp độ phát triển chung của Nhà trường, đến nay khoa CN Hóa đã và đang đào tạo các ngành học, bậc học với chương trình mềm dẽo, đa dạng. Các chương trình đào tạo của Khoa đều đã công khai chuẩn đầu ra

Đội ngũ giảng dạy
Đội ngũ giảng viên của Khoa ngày càng được nâng cao về trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay khoa Công nghệ Hóa với số lượng giảng viên và nhân viên của khoa là 15 người, trong đó đội ngũ giảng viên có trình độ sau Đại học đạt 75%: với 2 tiến sĩ và 2 nghiên cứu sinh, 9 thạc sỹ, 2 giáo viên đang học Cao học.

Cơ sở vật chất
Khoa Công nghệ Hóa có 2 Phòng thí nghiệm chuyên ngành Hóa phân tích, 1 phòng thí nghiệm cơ bản, 1 phòng đo lường (Cân), 2 Phòng thí nghiệm chuyên ngành Hóa dầu, 1 Phòng thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ vật liệu.

Chương trình khung:

Tải File (PDF, 156KB)

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*