ke-toan

Chương trình khung hệ cao đẳng khoa Kinh tế & Du lịch

Giới thiệu:
Được thành lập từ những năm 1987, trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển. Khoa Kinh tế và Du lịch trường Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa luôn là một trong những khoa tiên phong trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và tích cực tham gia các phong trào hoạt động khác của trường. Hiện nay Khoa Kinh tế và Du lịch đang đào tạo các chương trình trên 2 lĩnh vực chủ yếu: lĩnh vực Kinh tế bao gồm Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Du lịch và Quản trị kinh doanh (có 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn-nhà hành, Quản trị lữ hành). Và trong thời gian đến tiếp tục xây dựng các chuyên ngành: Quản trị marketing, Thương mại điện tử, Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phù hợp với xu thế hội nhập.
Đội ngũ giảng dạy:
Với đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn cùng với cơ sở vật chất được đầu tư theo hường hiện đại, Khoa đang từng bước khảo sát nhu cầu thị trường để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Hiện nay, Khoa Kinh tế có đội ngũ cán bộ giảng viên, giáo viên gồm 31 người, trong đó có 05 tiến sỹ và nghiên cứu sinh, 22 thạc sỹ và đang học cao học, 04 Cử nhân. Đội ngũ giáo viên của khoa trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn vững, hầu hết đều được tốt nghiệp từ nhiều trường đại học lớn trong và ngoài nước.
Cơ sở vật chất:
Trong những năm qua, Khoa được nhà trường liên tục đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học: Phòng thực hành kế toán (Phòng kế toán ảo) được trang bị hiện đại, máy tính được cài đặt phần mềm kế toán ACMAN, MISA và các phầm mềm khác phục vụ giảng dạy, Bộ chứng từ, sổ sách kế toán phục vụ giảng dạy và học tập HSSV.

Chương trình khung đào tạo:

Tải File (PDF, 153KB)

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*