thaydoi

Danh sách HSSV đã nộp hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ chính sách

-Phòng QLĐT xin gửi danh sách hssv đã nộp hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ chính sách.
-Đề nghị các đ/c triển khai phổ biến cho hssv để đối chiếu (file miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội), nếu có thiếu tên cần báo lại đ/c Trần Đắc Thọ để bổ sung trước khi nhà trường ban hành quyết định.
-Đề nghị các đ/c triển khai cho GVCN/CVHT các lớp TC khóa 40 phổ biến cho hssv của lớp nộp hồ sơ để được chính thức xét miễn học phí (danh sách hssv chưa nộp hồ sơ có tại file tc40 kèm theo), các trường hợp không có hồ sơ sẽ không giải quyết miễn học phí, cuối kì sẽ bị cấm thi và buộc thôi học.
-Các hồ sơ bổ sung đến hết ngày 23/10, nộp trực tiếp tại phong QLĐT qua đ/c Trần Đắc Thọ.
GDE Error: Requested URL is invalid

Tải File (XLS, 39KB)

GDE Error: Requested URL is invalid

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*