KẾ HOẠCH THI LẠI LẦN 2 HỌC PHẦN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG K39 HỌC TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2016-2017

Phòng QL Đào tạo gửi đến thầy cô kế hoạch thi lại học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG cho các lớp CĐ K39 học trong học kỳ hè năm học 2016-2017.
CHÚ Ý:
+ Khoa: Khoa học cơ bản bố trí giáo viên, dụng cụ để phục vụ tổ chức thi lại lần 2;
+ SV đi thi lại phải đăng ký dự thi tại phòng QL Đào tạo từ ngày 15/11/2017 đến 22/11/2017.
+ SV thi lại là những sinh viên thi lần 1 có các học phần có điểm tổng kết dưới 5.0 điểm ( Riêng từng học phần 1).
+ Sinh viên khi đi thi lại cần mang theo: CMND; thẻ SV; Phiếu thu đóng lệ phí thi lại;…
Sinh viên xem file đính kèm:
GDE Error: Requested URL is invalid

Gửi Bình luận

Địa chỉ Email của Bạn không hiển thị.Mục có đánh dấu * là bắt buộc *

*