Nhân sự

Lãnh đạo phòng

1. Trưởng Phòng

– TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

– Email: kimngoc.tic@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng:

– Th.S Huỳnh Mạnh Nhân

– Email: huynhmanhnhan@gmail.com

 

Chuyên viên

  1. Phụ trách liên kết

– ThS Đặng Thị Nghĩa

– Email:

2. Phụ trách khối cao đẳng

  • Th.s Nguyễn Chắn Duỳn
  • CN. Nguyễn Thị Hảo

3. Phụ trách khối trung cấp:

  • CN. Đoàn Thị Thanh Nga