Phòng QLĐT thông báo kế hoạch tổ chức giao lưu Khởi nghiệp giữa doanh nhân và HSSV, kế hoạch cụ thể trong file đính kèm.

SO 1400 26.9.2022 KH CHUONG TRINH GIAO LUU KHOI NGHIEP GIUA DOANH NHAN VOI HSSV NH 2022-2023