Thông báo thực hiện chế độ chính sách HK 1 (2018-2019)

///Thông báo thực hiện chế độ chính sách HK 1 (2018-2019)

Thông báo thực hiện chế độ chính sách HK 1 (2018-2019)

2018-09-17T14:49:39+00:00 September 17th, 2018|Thông báo|

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung ký thông báo số: 538/TB-CDCT-QLĐT ngày 21/8/2018 về việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh sinh viên đang học các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy tại trường. Theo đó, học sinh được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cụ thể theo văn bản đính kèm.

2018-8_538_TB-CĐCS hk1 2018-2019