Mẫu đơn này dùng cho sinh viên các lớp cao đẳng vì lý do cá nhân muốn chuyển sang học trung cấp cùng ngành để  tốt nghiệp trung cấp, tham gia vào thị trường lao động. Tải mẫu đơn tại đường link dưới đây.

Don de nghi Chuyen trinh do dao tao