Để Xem trọn bộ và lữu trữ sử dụng Bạn hãy Click vào hình bên dưới để tải trọn bộ File về thiết bị của mình hoặc tải từng phần theo các link bên dưới để xem nhé!

Sổ tay HSSV MITC

SỔ TAY HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2021

TT Nội dung Trang Địa chỉ tải tài liệu
1 Lời nói đầu 1  

<Link1.pdf>

2 Quá trình hình thành và phát triển Trường CĐ Công Thương miền Trung 2
3 Cơ cấu tổ chức 3
4 Khung thời gian học tập năm học 2021-2022 6 <Link2.pdf>
5 Một số điểm lưu ý về học tập của HSSV trong thời gian phòng chống Covid-19 10
6 Quy chế đào tạo cao đẳng, trung cấp tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung 11 <Link3.pdf>
7 Hướng dẫn sinh viên đăng nhập phần mềm quản lý đào tạo (Xem kế hoạch học tập, lịch thi, kết quả học tập và các thông tin khác) 32 <Link4.pdf>
8 Học phí, học bổng, chế độ, chính sách người học 34
9 Các biểu mẫu dành cho sinh viên 38 <Link5.pdf>
10 Phụ lục Chương trình đào tạo các ngành học 55 <Link6.pdf>
11 Hướng dẫn đăng nhập và học trực tuyến 93 <Link7.pdf>