I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

1. Trưởng phòng TS. Trần Thị Nguyệt Cầm
Email: nguyetcam8183@gmail.com

Điện thoại: 0973.281.456

 • Quản lý điều hành chung.
 • Tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển ngành, nghề đào tạo; Xây dựng mục tiêu chất lượng phòng.
 • Tham mưu, tư vấn công tác, ngành nghề đào tạo ngoài trường.
 • Xây dựng các kế hoạch hội thảo, hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy, hội nghị CVHT và chăm sóc người học, hội nghị tổng kết năm học.
 • Triển khai hội thi học sinh giỏi nghề, hội giảng nhà giáo GDNN các cấp.
 • Triển khai các thủ tục đào tạo liên kết, phối hợp đào tạo doanh nghiệp.
 • Quản lý phôi văn bằng chứng chỉ theo quy định phân cấp của BLĐTBXH.
 • Quản lý lớp Cắt gọt kim loại chuyển giao từ CHLB Đức.
 • Thực hiện các đề án theo nhiệm vụ nhà trường giao.
 • Tư vấn hỗ trợ người học.
2. Phó Trưởng phòng Th.s Nguyễn Thị Hảo
Email: haonguyen1211@gmail.com

Điện thoại: 097.650.9919

 • Tham mưu Trưởng đơn vị các nội dung liên quan hoạt động quản lý đào tạo
 • Chương trình đào tạo, quy chế đào tạo.
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo.
 • Quản lý, giám sát công tác thi
 • Giao và nghiệm thu khối lượng.
 • Hợp đồng thỉnh giảng, triển khai đào tạo kép, đào tạo liên kết.
 • Quản lý ISO phòng
 • Tham gia công tác tự đánh giá theo nhiệm vụ được phân công
 • Tư vấn hỗ trợ người học

II. NHÂN VIÊN

  1. Th.s Nguyễn Hồng Hạnh
Email: hanhnh201287@gmail.com

Điện thoại: 0913.574.957

 • Tiến độ, thời khóa biểu các lớp trong và ngoài trường.
 • Quản lý hồ sơ giảng dạy của giáo viên, cố vấn học tập. Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, thực hiện báo cáo công khai.
 • Theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ, tỉ lệ bỏ học của HSSV
 • Quản lý chương trình khung đào tạo các ngành nghề trên phần mềm, chương trình đào tạo chi tiết.
 • Theo dõi, cảnh báo học vụ.
 • Kiểm tra khối lượng giao và nghiệm thu của các đơn vị.
 • Quản lý hợp đồng đào tạo kép
 • Tổng hợp dữ liệu xét tốt nghiệp
 • Báo cáo cập nhật số liệu thành lập lớp, tốt nghiệp, báo cáo tháng của CVHT.
 • Tư vấn hỗ trợ người học
 2. Th.s Nguyễn Tuấn Anh
Email: dodacmdc@gmail.com

Điện thoại: 0977.411.307

 • Xây dựng và quản lý hoạt động đào tạo trực tuyến.
 • Quản lý, theo dõi kế hoạch học tập các lớp Cao đẳng.
 • Kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp các lớp Cao đẳng.
 • In bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, báo cáo số liệu in bằng theo quy định.
 • Quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng thỉnh giảng: thực hiện soạn hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng
 • Số hóa tài liệu theo kế hoạch chuyển đổi số.
 • Quản lý, cập nhật website phòng.
 • Theo dõi kế hoạch thi các khoa.
 • Lập kế hoạch khảo sát ý kiến GV, HSSV.
 • Tư vấn hỗ trợ người học.
   3. Th.s Trần Thị Pha Lê
  Email: tranthiphale@tic.edu.vn

  Điện thoại: 0979 555 462

 

 

 

 

 • Quản lý, theo dõi kế hoạch học tập các lớp Trung cấp.
 • Quản lý hồ sơ GV thỉnh giảng, hồ sơ báo cáo thực tế doanh nghiệp, lưu trữ các hồ sơ khác theo quy trình ISO.
 • Cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
 • Xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, hoàn thành văn hóa, kết quả học tập, các giấy tờ khác cho HSSV thuộc thẩm quyền của đơn vị.
 • Tiếp nhận và xử lý đơn từ của HSSV: bảo lưu kết quả học tập, chuyển lớp, chuyển khóa, chuyển ngành, chuyển trường, đề nghị tãm hoãn học, chuyển điểm, miễn môn,…
 • Kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp các lớp Trung cấp.
 • Tư vấn hỗ trợ người học.