BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở vật chất của Trường có đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị đáp ứng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học… Hiện trường có 2 cơ sở đào tạo, gồm:

– Diện tích đất đai nhà trường quản lý sử dụng: 15,6 ha
– Số cơ sở đào tạo: 02
– Diện tích xây dựng: 30.406 m2
– Giảng đường/ phòng học: 14.711 m2
+ Số phòng học: 183, hơn 50 phòng trang bị đèn chiếu, hệ thống âm thanh, hệ thống mạng phục vụ giảng dạy
+ Diện tích hội trường: 537 m2
– Phòng máy vi tính: 7
+ Diện tích: 496 m2
+ Số máy sử dụng được: 300 máy
+ Số máy nối mạng ADSL: 300 máy
– Phòng học ngoại ngữ:
+ Số phòng: 3
+ Diện tích: 450 m2
– Thư viện: 5 phòng đọc đủ tiêu chuẩn và các phòng nghe nhìn, phòng hội thảo…
+ Diện tích: 2.650m2
+ Số sách: 49.500 quyển
+ Tài liệu điện tử: 14.623 tài liệu
– Phòng thí nghiệm:
+ Diện tích: 1.889 m2
+ Thiết bị chuyên dùng
– Xưởng thực hành:
+ Diện tích: 3.931 m2
+ Thiết bị chuyên dùng
– Ký túc xá thuộc trường quản lý:
+ Số chỗ ở: 640 chỗ
+ Diện tích: 3.160 m2
+ Số phòng: 68 phòng
+ Diện tích bình quân: 4,94 m2/sinh viên
– Diện tích nhà ăn thuộc trường quản lý: 270m2
– Diện tích sân vận động: 5000m2
– Nhà khách TIC:
+ Diện tích: 1.488 m2
+ Số phòng: 29 phòng
Năm 2018 mới đưa vào khai thác 2 xưởng thực hành B1, B2 mới với diện tích 7.200 m2 sàn, 66 phòng thực hành.

* Thư viện:

Trường có Thư viện hiện đại với trung tâm quản lý dịch vụ thông tin diện tích 600 m2 có nhiều sách, tạp chí phục vụ cho giáo viên và học sinh tham khảo. Phòng đọc có sức chứa 250 chỗ ngồi, hệ thống máy tính nối mạng dùng miễn phí. Giáo trình giảng dạy và tài liệu học tập, tham khảo đủ đáp ứng cho từng ngành nghề đào tạo. Trong đó số lượng giáo trình phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hiện có 13388 tên sách và 49654 bản sách. Thư viện Điện tử có khoảng gần 30.000 tài liệu bao gồm: luận văn, luận án, báo cáo khoa học, giáo trình, tài liệu tham khảo và các bài trích báo – tạp chí.

HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG

Khu A giảng đường cơ sở 1

Khu giảng đường cơ sở 2

Giờ học tích hợp ngành Công nghệ thông tin

Giờ thực hành ngành Công nghệ thông tin

Giờ thực hành ngành Điện tử công nghiệp

Giờ thực hành ngành Điện tử công nghiệp

Giờ thực hành ngành Điện công nghiệp

Giờ thực hành ngành Điện công nghiệp

Giờ thực hành ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Giờ thực hành ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Giờ thực hành ngành Công nghệ Hàn

Giờ thực hành ngành Cắt gọt kim loại

Giờ thực hành ngành Cắt gọt kim loại

Giờ thực hành ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Giờ thực hành ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Giờ thực hành Động lực (ngành Công nghệ ô tô)

Giờ thực hành ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Giờ thực hành ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Giờ thực hành ngành Trắc địa

Giờ thực hành ngành Trắc địa