HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Quản lý đào tạo được thành lập từ năm 1978 với tên phòng Giáo vụ (thuộc Trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2) có chức năng quản lý hoạt động đào tạo của nhà trường.

Đến năm 1991, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ ngành địa chất ra trường khó phân công việc do sự dư thừa lao động của ngành sau thời gian các trường đào tạo để đáp ứng nhu cầu tái thiết đất nước trường đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa chuyển từ đào tạo đơn ngành sang đa ngành. Phòng Giáo vụ cũng đổi tên thành phòng Đào tạo phù hợp với nhiệm vụ mới. Ngoài ra, Phòng còn tham mưu cho nhà trường trong công tác mở rộng tuyển sinh, tổ chức liên kết đào tạo các khu vực tiềm năng như: vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và chú trọng các địa bàn truyền thống trong khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong vòng 10 năm (1991 – 2000), sự thay đổi trên đã mang lại sự phát triển vượt bậc của nhà trường về chất lượng lẫn số lượng. Tính đến năm 2000, số học sinh trung cấp tốt nghiệp ra trường tăng 7,5 lần so với năm 1991 (trước khi thay đổi tên trưởng).

Sau thời gian tham mưu xây dựng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và các công tác khác. Phòng Đào tạo đã tham mưu cho nhà trường xây dựng đề án nâng cấp trường thành trường cao đẳng. Ngày 9/9/2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số: 5073/QĐ-BGD&ĐT nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và được đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong cả nước. Đặc biệt đến năm 2008, quy mô đào tạo liên tục tăng và đạt hơn 7.100 học sinh sinh viên các bậc học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề (chưa kể hơn 500 sinh viên đại học liên kết và hơn 2000 học viên ngắn hạn). Nhà trường cũng mở rộng ngành nghề với 20 ngành học cao đẳng, 18 ngành học trung cấp và 11 nghề trình độ trung cấp và nhiều hệ ngắn hạn khác.

Tháng 7/2017, phòng Đào tạo được đổi tên thành phòng Quản lý đào tạo, trong đó sáp nhập phòng Công tác Học sinh Sinh viên thành một bộ phận của phòng, đồng thời tách mảng đào tạo liên kết sang phòng Đào tạo thường xuyên. Năm 2018, bộ phận Tuyển sinh và bộ phận thư viện được sáp nhập vào phòng. Năm 2019, bộ phận công tác sinh viên được chuyển qua Trung tâm Dịch vụ MITC.

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 1. Huân chương Lao động hạng 3: năm 2008
 2. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: năm 1998, 2003, 2011
 3. Bằng khen Bộ Công Thương – Bộ Công nghiệp: 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018
 4. Bằng khen Công đoàn Công Thương: năm 2017
 5. Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc: 1998, 2003, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

 1. KS. Trần Bá
 2. KS. Nguyễn Yên
 3. NGND. Trần Đắc Lạc
 4. Th.s Huỳnh Tấn Khả
 5. Th.s Nguyễn Văn Đức
 6. TS. Trần Kim Quyên
 7. TS. Đặng Văn Lái
 8. TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
 9. Th.s Huỳnh Mạnh Nhân