Luật – Nghị định

///Luật – Nghị định

Luật – Nghị định

2019-05-02T16:05:24+07:00 May 2nd, 2019|Chương trình đào tạo|

LUẬT – NGHỊ ĐỊNH

  1. Luật Giáo dục nghề nghiệp
  2. Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp
  3. Nghị định 143/NĐ-CP ngày 14/10/2016 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN
  4. Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/12/2016 của Chính phủ về Khung trình độ quốc gia Việt Nam
  5. Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 về Quy định liên thông các trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học