Phòng QLĐT thông báo lịch thi môn Chính trị 1, chính trị 2 đợt 1 năm học 2022-2023. Cụ thể như file đính kèm

SO 1551 21.10.2022 TB TO CHUC THI MON CHINH TRI 1, 2 DOT 1 HK1 NH 2022-2023