Phòng QLĐT thông báo Kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng năm học 2022-2023, kế hoạch cụ thể trong file đính kèm.

SO 1409 27.9.2022 KH TO CHUC LE KHAI GIANG NH 2022-2023