Tên ngành nghề: Công nghệ kỹ thuật hóa học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy

  1. Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
  2. Chương trình đào tạo trình độ trung cấp