DANH MỤC ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

(Áp dụng từ ngày 01/01/2018)

 

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Tên văn bằng CT đào tạo Nghề trọng điểm
1  5520227 Điện công nghiệp Trung cấp Xem Quốc tế
2  5520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trung cấp Xem KV Asean
3  5510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trung cấp Xem
4  5510202 Công nghệ Kỹ thuật ô tô – Máy kéo Trung cấp Xem
5  5520123 Hàn Trung cấp Xem KV Asean
6  5520121 Cắt gọt kim loại Trung cấp Xem Quốc tế
7  5520121 Nguội và sửa chữa máy công cụ Trung cấp Xem
8  5520225 Điện tử công nghiệp Trung cấp Xem Quốc gia
9  5480209 Quản trị mạng máy tính Trung cấp Xem
10  5480202 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Trung cấp Xem Quốc gia
11 5511003 Khai thác mỏ Trung cấp Xem
12  5510915 Khoan thăm dò địa chất Trung cấp Xem
13  5510907 Trắc địa – địa hình – địa chính Trung cấp Xem
14  5510901 Công nghệ kỹ thuật địa chất Trung cấp Xem
15  5510404 Hóa phân tích Trung cấp Xem
16  5510707 Phân tích các sản phẩm lọc dầu Trung cấp Xem
17  5540206 Thiết kế thời trang Trung cấp Xem
18  5810103 Hướng dẫn du lịch Trung cấp Xem Quốc gia
19  5340420 Quản lý doanh nghiệp Trung cấp Xem
20  5340302 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp Xem
21  5810205 Quản trị nhà hàng, khách sạn Trung cấp Xem