Phòng QLĐT thông báo lịch thi môn Pháp luật 1, Pháp luật 2. Chi tiết trong file đính kèm.

SO 1236 22.8.2022 TB THI LAN 2 MON PHAP LUAT 1, PHAP LUAT 2 HK2 NH 2021-2022