Phòng QLĐT thông báo lịch thi môn Pháp luật 1, Pháp luật 2. Chi tiết trong file đính kèm.

SO 1214 18.8.2022 TB TO CHUC THI MON PHAP LUAT 1, PHAP LUAT 2 HK2 NH 2021-2022