Phòng QLĐT thông báo kế hoạch tổ chức học tập văn hóa 4 môn và văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên năm học 2022-2034. Kế hoạch chi tiết theo file đính kèm.

SO 1140 05.8.2022 TB TO CHUC HOC TAP VAN HOA 4 MON VA VAN HOA THEO CHUONG TRINH GDTX NH 2022-2023