DANH MỤC ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

(Áp dụng từ ngày 01/01/2018)

 

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Tên văn bằng CT đào tạo Nghề trọng điểm
1  6520227 Điện công nghiệp Kỹ sư thực hành Xem Quốc tế
2  6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư thực hành Xem
3  6510304 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Kỹ sư thực hành Xem
4  6520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Kỹ sư thực hành Xem KV Asean
5  6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Kỹ sư thực hành Xem
6  6510202 Công nghệ ô tô Kỹ sư thực hành Xem
7  6520123 Hàn Kỹ sư thực hành Xem KV Asean
8  6520121 Cắt gọt kim loại Kỹ sư thực hành Xem Quốc tế
9  6510212 Công nghệ chế tạo máy Kỹ sư thực hành Xem
10  6520225 Điện tử công nghiệp Kỹ sư thực hành Xem Quốc gia
11  6480104 Truyền thông và mạng máy tính Kỹ sư thực hành Xem
12  6480202 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Kỹ sư thực hành Xem Quốc gia
13  6850102 Quản lý đất đai Kỹ sư thực hành Xem
14  6510902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa Kỹ sư thực hành Xem
15  6510901 Công nghệ kỹ thuật địa chất Kỹ sư thực hành Xem
16  6510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Kỹ sư thực hành Xem
17  6510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường Kỹ sư thực hành Xem
18  6510707 Phân tích các sản phẩm lọc dầu Kỹ sư thực hành Xem
19  6540103 Công nghệ thực phẩm Kỹ sư thực hành Xem
20  6420202 Sinh học ứng dụng Kỹ sư thực hành Xem
21  6210402 Thiết kế đồ họa Cử nhân thực hành Xem
22  6810103 Hướng dẫn du lịch Cử nhân thực hành Xem Quốc gia
23  6340404 Quản trị kinh doanh Cử nhân thực hành Xem
24  6340202 Tài chính – Ngân hàng Cử nhân thực hành Xem
25  6340301 Kế toán Cử nhân thực hành Xem
26  6810205 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Cử nhân thực hành Xem