Lịch thi

LỊCH THỊ LẠI VÀ CẢI THIỆN ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 38, 39 CHÍNH QUY VÀ K39 LIÊN THÔNG

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K40 BẬC CAO ĐẲNG CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CAO ĐẲNG K38 VÀ K39 ĐỢT THI CUỐI KỲ

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K40 NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

KẾ HOẠCH THI LẠI LẦN 2 HỌC PHẦN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG K39 HỌC TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2016-2017

Phòng QL Đào tạo gửi đến thầy cô kế hoạch thi lại học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG cho các lớp CĐ K39 học trong học kỳ hè năm học 2016-2017. CHÚ Ý: + Khoa: Khoa học cơ bản bố trí giáo viên, dụng cụ để phục vụ tổ chức thi lại lần 2; + SV đi thi lại phải ...

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 38,39 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 BẬC CĐ K38,39 CQ VÀ CĐ K39 LT

Sinh viên xem file đính kèm bên dưới:

Chi tiết »

LỊCH THI LẠI HỆ TRUNG CẤP KHÓA 39 VÀ DANH SÁCH THI LẠI

Sinh viên xem file đính kèm:

Chi tiết »

LỊCH THI LẦN 2 VÀ THI CẢI THIỆN ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 38, 39

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017; Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về lịch thi lần 2 và thi cải thiện điểm các lớp Cao đẳng chính quy và liên thông khóa 38, 39. Sinh viên xem file đính kèm.

Chi tiết »

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp bồi dưỡng văn hóa THPT theo chương trình trung cấp

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tổ chức thi tốt nghiệp lớp bồi dưỡng văn hóa theo chương trình trung cấp cho học sinh các lớp trung cấp cụ thể như sau: Đối tượng và điều kiện dự thi: Những học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 12 các môn văn hóa do trường tổ chức. Những học ...

Chi tiết »