I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

 1. Phụ trách phòng: Th.s Huỳnh Mạnh Nhân

          Email: [email protected]                    ĐT: 0905151322

 • Quản lý chung
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đào tạo nhà trường
 • Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ
 • Xây dựng kế hoạch hội thảo, hội nghị về chất lượng đào tạo, hội giảng
 • Quản lý khối lượng giảng dạy
 • Quản lý thi và đánh giá kết quả người học
 • Quản lý các lớp đào tạo THCS
 • Tham gia dự giờ, đánh giá các tiết giảng
 • Tổ chức thực hiện các báo cáo liên quan
 • Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV
 • Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công

2. Phó Trưởng phòng: TS Nguyễn Trung Hòa

        Email: [email protected]         ĐT: 08.88.18.6788

 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Lập hồ sơ mở ngành đào tạo.
 • Quản lý kế hoạch đào tạo
 • Quản lý mảng thư viện
 • Quản lý mảng ISO phòng
 • Quản lý mảng tự đánh giá của phòng
 • Tham gia dự giờ đánh giá các tiết giảng
 • Phối hợp với các Bộ phận liên quan trong chăm sóc người học.
 • Theo dõi, quản lý CVHT các lớp, tổng hợp theo tháng, học kỳ.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan.
 • Thực hiện các công tác khác do trưởng phòng giao

3. Phó trưởng phòng: TS. Võ Thị Mỹ Nga

          Email: [email protected]             ĐT: 0846041182

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh các lớp cao đẳng, trung cấp và các lớp liên kết đại học, sau đại học
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức hợp tác liên kết đào tạo
 • Xây dựng dự trù kinh phí và các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh
 • Phối hợp với các đơn vị liên kết thảo luận và tham mưu các hợp đồng phối hợp đào tạo
 • Thực hiện các báo cáo liên quan nhiệm vụ được giao
 • Tham mưu cho Phòng, BGH về lĩnh vực được giao
 • Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công

II. NHÂN VIÊN

 1. Th.s Nguyễn Thị Hảo                     Phụ trách mảng cao đẳng
 2. Th.s Nguyễn Hồng Hạnh               Phụ trách mảng trung cấp
 3. Th.s Nguyễn Trung Tâm               Phụ trách thi – VBCC
 4. Cử nhân Trần Thị Mai Lan          Phụ trách mảng tuyển sinh, liên kết
 5. Cử nhân Dương Hoàng Anh         Thư viện
 6. Cử nhân Huỳnh Lê Bích Tuyền    Thư viện
 7. Nguyễn Văn Khoa                          Hỗ trợ công tác tuyển sinh
 8. Nguyễn Thị Tuyết Trinh                Hỗ trợ công tác tuyển sinh
 9. Đoàn thị Nguyệt Thư                     Hỗ trợ các khoa QTKD- DL-TT, Kế toán – Tài chính
 10. CN. Lê Thị Thanh                          Hỗ trợ các khoa Điện – Tự động hóa, Điện tử – Tin học
 11. CN. Hoàng Anh Thư                      Hỗ trợ các khoa Cơ khí, CN Hóa – Tài nguyên và Môi trường

III. TỔ TRUYỀN THÔNG

 1. Th.s Lê Đăng Tú                          Giáo viên, Tổ trưởng
 2. Phạm Đình Phú                            Giáo viên
 3. Vũ Đình Thái                               Giáo viên