Nhân sự

//Nhân sự

Nhân sự

2019-10-04T14:15:29+00:00 June 28th, 2018|Giới thiệu|

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

 1. Phụ trách phòng: Th.s Huỳnh Mạnh Nhân

          Email: huynhmanhnhan@gmail.com                    ĐT: 0905151322

 • • Quản lý chung
  • Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đào tạo nhà trường
  • Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ
  • Xây dựng kế hoạch hội thảo, hội nghị về chất lượng đào tạo, hội giảng
  • Quản lý khối lượng giảng dạy
  • Quản lý kế hoạch đào tạo
  • Tham gia dự giờ, đánh giá các tiết giảng
  • Tổ chức thực hiện các báo cáo liên quan
  • Quản lý công tác thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV
  • Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công

2. Phó Trưởng phòng: TS Nguyễn Trung Hòa

        Email: nguyentrunghoa@gmail.com         ĐT: 08.88.18.6788

 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Quản lý ISO phòng
 • Quản lý tự đánh giá
 • Quản lý thi và đánh giá kết quả người học
 • Quản lý các lớp đào tạo THCS
 • Quản lý thư viện
 • Lập hồ sơ mở ngành đào tạo
 • Thực hiện các báo cáo liên quan
 • Thực hiện các công tác khác do trưởng phòng giao

3. Phó trưởng phòng: TS. Võ Thị Mỹ Nga

          Email: vothimynga.pc@gmail.com             ĐT: 0846041182

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh các lớp cao đẳng, trung cấp và các lớp liên kết đại học, sau đại học
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức hợp tác liên kết đào tạo
 • Xây dựng dự trù kinh phí và các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh
 • Phối hợp với các đơn vị liên kết thảo luận và tham mưu các hợp đồng phối hợp đào tạo
 • Thực hiện các báo cáo liên quan nhiệm vụ được giao
 • Tham mưu cho Phòng, BGH về lĩnh vực được giao
 • Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công

II. NHÂN VIÊN

 1. Th.s Nguyễn Thị Hảo                     Phụ trách mảng cao đẳng
 2. Th.s Nguyễn Hồng Hạnh               Phụ trách mảng trung cấp
 3. Th.s Nguyễn Trung Tâm               Phụ trách thi – VBCC
 4. Cử nhân Trần Thị Mai Lan          Phụ trách mảng tuyển sinh, liên kết
 5. Cử nhân Dương Hoàng Anh         Thư viện
 6. Cử nhân Huỳnh Lê Bích Tuyền    Thư viện
 7. Nguyễn Văn Khoa                          Hỗ trợ công tác tuyển sinh
 8. Đoàn thị Nguyệt Thư                     Hỗ trợ người học
 9. Ks Nguyễn Trường An                  Hỗ trợ người học

III. TỔ VĂN HÓA

 1. Th.s Võ Hoàng Vũ                     Giảng viên Toán
 2. Th.s Phan Thị Như Quỳnh       Giảng viên Toán
 3. Th.s Nguyễn Thị Thu Anh        Giảng viên Hóa
 4. Th.s Nguyễn Thị Cẩm Thạch    Giảng viên Vật lý

IV. TỔ TRUYỀN THÔNG

 1. Th.s Lê Đăng Tú                          Giáo viên, Tổ trưởng
 2. Phạm Đình Phú                            Giáo viên
 3. Vũ Đình Thái                               Giáo viên