Nhân sự

//Nhân sự

Nhân sự

2019-04-03T08:14:11+00:00 June 28th, 2018|Giới thiệu|

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

 1. Phụ trách phòng: Th.s Huỳnh Mạnh Nhân

          Email: huynhmanhnhan@gmail.com                    ĐT: 0905151322

 • Quản lý chung
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đào tạo nhà trường
 • Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ
 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Quản lý kế hoạch đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch hội thảo, hội nghị về chất lượng đào tạo, hội giảng
 • Quản lý khối lượng giảng dạy
 • Tổ chức thực hiện các báo cáo liên quan
 • Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công

 

 1. Phó trưởng phòng: TS. Võ Thị Mỹ Nga

          Email: vothimynga.pc@gmail.com             ĐT: 0846041182

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh các lớp cao đẳng, trung cấp và các lớp liên kết đại học, sau đại học
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức hợp tác liên kết đào tạo
 • Xây dựng dự trù kinh phí và các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh
 • Phối hợp với các đơn vị liên kết thảo luận và tham mưu các hợp đồng phối hợp đào tạo
 • Thực hiện các báo cáo liên quan nhiệm vụ được giao
 • Tham mưu cho Phòng, BGH về lĩnh vực được giao
 • Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công

 

 1. Phó trưởng phòng: Th.s Trần Đắc Thọ

          Email: dactho@gmail.com                          ĐT: 0908358250

 • Quản lý công tác thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV
 • Quản lý công tác văn hóa học đường, xây dựng và triển khai quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý HSSV
 • Quản lý kế hoạch giáo dục học sinh sinh viên
 • Quản lý đầu vào HSSV (thành lập lớp, hồ sơ liên quan; bổ sung, xóa tên HSSV)
 • Quản lý các lớp đào tạo ngoài trường
 • Quản lý xét lên lớp, khen thưởng, kỷ luật HSSV
 • Quản lý mảng thư viện
 • Thực hiện các báo cáo liên quan nhiệm vụ được giao
 • Tham mưu cho Phòng, BGH về lĩnh vực được giao
 • Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công

II. NHÂN VIÊN

 1. Th.s Nguyễn Thị Hảo                     Phụ trách mảng cao đẳng
 2. Th.s Nguyễn Hồng Hạnh               Phụ trách mảng trung cấp
 3. Th.s Võ Thị Hồng Thấm                Phụ trách mảng CT. HSSV, học bổng, chính sách
 4. Th.s Nguyễn Thị Mộng Tuyền       Phụ trách mảng chương trình, miễn giảm 86, khối lượng
 5. Cử nhân Trần Thị Mai Lan           Phụ trách mảng tuyển sinh, liên kết
 6. Cử nhân Ngô Thị Hằng                 Thư viện
 7. Cử nhân Dương Hoàng Anh         Thư viện
 8. Ks. Đặng Văn Thương                   Thư viện

III. TỔ VĂN HÓA (TRỰC THUỘC PHÒNG)

 1. Th.s Võ Hoàng Vũ                     Giảng viên Toán
 2. Th.s Phan Thị Như Quỳnh       Giảng viên Toán
 3. Th.s Nguyễn Thị Thu Anh        Giảng viên Hóa
 4. Th.s Nguyễn Thị Cẩm Thạch    Giảng viên Vật lý
 5. Th.s Nguyễn Ái Nguyên             Giảng viên Toán