Nhân sự

//Nhân sự

Nhân sự

2018-08-28T16:51:16+00:00 June 28th, 2018|Giới thiệu|

Lãnh đạo phòng

1. Phụ trách Phòng

– Th.S Huỳnh Mạnh Nhân

– Email: huynhmanhnhan@gmail.com

– Điện thoại: 0905151322

2. Phó Trưởng phòng:

– Th.S Trần Đắc Thọ

– Email: dactho@gmail.com

Chuyên viên:

1. Th.s Lê Phước Thành Nguyên

2. CN.  Nguyễn Thị Hảo

3. Th.s Võ Thị Thấm