I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

1. Trưởng phòng Th.s Huỳnh Mạnh Nhân
Email: huynhmanhnhan@gmail.com

Điện thoại: 0905151322

 1. Quản lý điều hành chung
 2. Tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển đào tạo
 3. Tham mưu, tư vấn phát triển ngành, nghề đào tạo
 4. Tham mưu, tư vấn công tác, ngành nghề đào tạo ngoài trường
 5. Xây dựng các kế hoạch hội thảo, hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo
 6. Triển khai hội thi học sinh giỏi nghề, hội giảng nhà giáo GDNN các cấp.
 7. Thực hiện triển khai các thủ tục đào tạo liên kết
 8. Xây dựng kế hoạch phối hợp đào tạo doanh nghiệp
 9. Xây dựng các văn bản triển khai công tác đào tạo
 10. Xây dựng, quản lý chương trình đào tạo
 11. Quản lý phôi văn bằng chứng chỉ
 12. Quản lý ISO và quy trình trên Bitrix
2. Phó Trưởng phòng Th.s Nguyễn Thị Hảo  
Email: haonguyen1211@gmail.com

Điện thoại: 0976509919

 1. Xây dựng, quản lý, giám sát kế hoạch học tập các lớp
 2. Quản lý điểm, xét tốt nghiệp các lớp
 3. Quản lý học tập các lớp liên kết
 4. Quản lý khối lượng giảng dạy các lớp
 5. Xét cấp tốt nghiệp
 6. In văn bằng chứng chỉ
 7. Tư vấn hỗ trợ người học
3. Phó Trưởng phòng TS Nguyễn Trung Hòa
Email: nguyentrunghoa@gmail.com

Điện thoại: 08.88.18.6788

 1. Quản lý, giám sát công tác thi
 2. Tổ chức kiểm tra giảng dạy các lớp theo kế hoạch
 3. Xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến
 4. Tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển thư viện, thư viện điện tử
 5. Chịu trách nhiệm theo dõi và số hóa tài liệu
 6. Tham gia Ban Quản trị mạng của Trường
 7. Quản lý, cập nhật website phòng
 8. Tư vấn hỗ trợ người học

II. NHÂN VIÊN

  1. Ths Nguyễn Hồng Hạnh
Email: hanhnh201287@gmail.com

Điện thoại: 0913 574957

 1.  Hướng dẫn và theo dõi kế hoạch xây dựng kế hoạch đào tạo
 2. Theo dõi kết quả học tập của HSSV
 3. Cấp phát bảng điểm, xác nhận kết quả học tập cho HSSV
 4. Lập Quyết định thành lập lớp, bảo lưu kết quả học tập, cho phép học lại
 5. Tổng hợp khối lượng giảng dạy giáo viên các khoa Cơ khí, CN Hóa – TN&MT, GDPT.
 6. Cấp phát văn bằng chứng chỉ
 7. Tư vấn người học
 2. Ths Nguyễn Tuấn Anh  
Email: dodacmdc@gmail.com

Điện thoại: 0977411307

 1.   Quản lý chương trình khung đào tạo các ngành, nghề
 2. Quản lý chương trình đào tạo chi tiết
 3. Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo ngoài trường
 4. Hướng dẫn các khoa lập kế hoạch thi, theo dõi kế hoạch tổ chức thi
 5. Tổng hợp khối lượng giảng dạy các khoa Điện – Tự động hóa, Tin học – Kinh tế, QTKD-DL-TT.
 6. Quản lý giảng dạy các lớp văn hóa
 7. Theo dõi giảng dạy các lớp sơ cấp
 8. Phối hợp Trung tâm GDTX tổ chức thi các lớp văn hóa
 9. Tư vấn hỗ trợ người học